wat is onze

Visie

De mensen worden steeds ouder en de vergrijzing neemt toe.
De toename van mobiliteit maakt het mogelijk dat steeds meer mensen kunnen blijven fietsen ook op oudere leeftijd. Helaas heeft deze ontwikkeling ook een keerzijde namelijk dat er steeds meer mensen vallen met hun fiets.

“In 2020 vonden naar schatting 107.000 bezoeken aan SEH-afdeling plaats na
een verkeersongeval. Twee derde deel betrof een fietsongeval (71.400 SEHbezoeken)”

“Vooral 70-plussers hadden een hoog risico op een SEH-bezoek, zowel afgezet
tegen het aantal inwoners (600 SEH-bezoeken per 100.000 inwoners) als
tegen het aantal afgelegde reizigerskilometers (72 per 10 miljoen gefietste
kilometers)”

VeiligheidNL   concludeert op basis van haar rapport dd. 24-4-2022